Senior Data Scientist (AzureML) (Remote)

29400-33600 PLN miesięcznie (B2B)

1dea sp. z o.o.

Czym będziesz się zajmować?

Area: IoT / Biochemicals

Localisation: 100% remote

Start: ASAP (max 3 months notice period)

Salary rate (determined individually): 175 - 200 PLN net / h

Terms: B2B (outsourcing via 1dea), full-time, long-term


Scope of duties:
 • Fine-tune various Large Language Models (LLMs) like Llama 2, Mistral, Nvidia, and develop traditional Machine Learning models using AzureML.
 • Design, debug, and maintain efficient AzureML pipelines for streamlined workflow.
 • Create well-structured Jupyter Notebooks to document and share your work.
 • Possess a strong understanding of AzureML infrastructure, including virtual machines, GPUs, and quota management.
 • Register trained models and facilitate their consumption through endpoints.
 • Deploy and fine-tune OpenAI models like GPT-3 and Whisper.
 • Integrate seamlessly with various data processing tools, including Document Intelligence (formerly Form Recognizer), Azure Functions, and Azure Data Factory.
 • Manage and utilize data effectively using Azure Data Storage and Redis Cache.

Kogo poszukujemy?

 • 5+ years of experience in Machine Learning and/or Generative AI project development
 • Extensive knowledge and hands-on experience with AzureML, particularly in fine-tuning and deploying models
 • Proficiency in Python programming and familiarity with other data science tools like Jupyter Notebooks
 • Solid understanding of cloud computing concepts and experience working with Azure services is a plus
 • Excellent communication and collaboration skills to work effectively within a team environment
 • English on B2+ level (multicultural project)

Czego wymagamy?

Znajomości:
Mile widziane:
Języki:
 • Polski
 • Angielski

Jakie warunki i benefity otrzymasz?

 • 175-200 PLN godzinowo (B2B)
 • B2B - Elastyczne godziny pracy (100%)
 • Praca zdalna: W całości

Gdzie będziesz pracował?

Zdalnie

Kim jesteśmy?

1dea jest rekrutacyjną firmą consultingową świadczącą usługi w zakresie pozyskiwania najlepszych talentów IT dla swoich Klientów. Działamy na rynku polskim od ponad 8 lat i sukcesywnie zwiększamy zasięg naszych usług na rynki Europy Zachodniej.