Azure DevOps Engineer (with German) (Remote)

31100-33600 PLN miesięcznie (B2B)

1dea sp. z o.o.

Czym będziesz się zajmować?

 • Area: Consulting IT
 • Vacancies: 2
 • Localisation: 100% remote
 • Start: ASAP (max 1 months notice period)
 • Salary rate (determined individually): up to 200 PLN net + VAT / h
 • Terms: B2B (outsourcing via 1dea), full-time, long-term
Tech Stack:
 • Cloud: Azure
 • Container Orchestration: AKS, Helm, ArgoCD
 • CI/CD: Azure DevOps, Tekton
 • Database: Azure PostgreSQL
 • API Gateway: Kong
 • Documentation: Swagger
 • Mobile Development (Frontend only): Fastlane
 • Monitoring: Prometheus
Recruitment process (100% remotely):
 • Phone "hello" interview with 1dea recruitment consultant (~10 min)
 • Technical and business conversation with our Client (approx. 1,5 hour)
 • Decision to cooperate
Scope of duties:
 • Design, develop, and maintain CI/CD pipelines and architecture using Azure DevOps and potentially Tekton.
 • Integrate test results and reports with Sonar.
 • Assist in operating Azure environments, with a focus on Azure Kubernetes Service (AKS) and PostgreSQL.
 • Implement security controls within these environments.
 • Support version control systems.
 • Possess familiarity with Kong, an API gateway.

Kogo poszukujemy?

 • CI/CD Expertise: Experience in developing and maintaining CI/CD pipelines and architecture using Azure DevOps and potentially Tekton.
 • Azure Knowledge: Solid understanding of Azure cloud concepts and experience operating Azure environments, particularly Azure Kubernetes Service (AKS) and Azure PostgreSQL.
 • Version Control: Proficient in using version control systems.
 • Security Awareness: Experience in managing security controls within cloud environments.
 • Communication: Excellent communication skills, both written and verbal, in German (B2+) 
Nice to have skills (backend):
 • Container Orchestration: Experience with development and maintenance of AKS clusters using tools like Helm and ArgoCD.
 • API Gateway: Familiarity with Kong, an API Gateway platform.
 • Testing Integration: Ability to connect test results and reports from tools like Sonar to the CI/CD pipeline.
Nice to have skills (frontend):
 • Mobile Development: Experience with mobile application development for Android and iOS is a plus
 • Fastlane Expertise: In-depth knowledge of using Fastlane for automating the CI/CD process for frontend development

Czego wymagamy?

Znajomości:

Mile widziane:

Języki:

 • Polski

 • Niemiecki

Jakie warunki i benefity otrzymasz?

 • 185-200 PLN godzinowo (B2B)
 • B2B - Elastyczne godziny pracy (100%)
 • Praca zdalna: W całości

Gdzie będziesz pracował?

Zdalnie

Kim jesteśmy?

1dea jest rekrutacyjną firmą consultingową świadczącą usługi w zakresie pozyskiwania najlepszych talentów IT dla swoich Klientów. Działamy na rynku polskim od ponad 8 lat i sukcesywnie zwiększamy zasięg naszych usług na rynki Europy Zachodniej.