Solution Architect (Remote)

28000-30000 PLN miesięcznie (B2B)

Upvanta

Czym będziesz się zajmować?

Główne zadania:
 • Przygotowanie architektury rozwiązania dla projektów informatycznych na poziomie architektury oprogramowania.
W szczególności:
 • Określenie aplikacji, które będą tworzone/modyfikowane w ramach projektu w celu spełnienia wymagań biznesowych.
 • Wskazanie przepływów danych pomiędzy aplikacjami.
 • Udokumentowanie zmian w postaci diagramów inżynierii oprogramowania (UML Component Diagram) i diagramów sekwencji (UML Sequence Diagram).
 • Definiowanie wymagań do infrastruktury informatycznej wynikających ze zmian realizowanych poprzez projekty.
 • Wybór technologii, w których będą realizowane nowe aplikacje zgodnie z obowiązującymi standardami.
 • Uczestnictwo w odbiorach analiz biznesowych wraz z oceną wykonalności wymagań.
 • Koordynacja prac projektantów systemów informatycznych.
 • Wykonywanie odbiorów dokumentacji projektowej (analizy systemowe, projekty aplikacji) pod kątem zgodności z architekturą rozwiązania.
 • Uczestnictwo w procesie wyboru dostawcy oprogramowania (przygotowania RFP, odbioru ofert, wyboru dostawcy).
 • Współpraca z dostawcami w zakresie architektury rozwiązania i projektu integracyjnego.

Kogo poszukujemy?

Wymagania: 
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku architekta rozwiązań – minimum 2 lata. 
 • Pełna samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania. 
 • Praktyczna znajomość UML i BPMN2. 
 • Znajomość narzędzi CASE (w szczególności Sparx Enterprise Architect). 
 • Znajomość zagadnień związanych z architekturą zorientowaną na usługi (SOA), mikroserwisów, mikrofrontendów i technologii integracyjnych. 
 • Znajomość zwinnych metodyk wytwarzania oprogramowania. 
 • Umiejętność analitycznego myślenia jak również dostrzegania szerszej perspektywy. 
 • Umiejętności interpersonalne i negocjacyjne. 
 • Znajomość j. angielskiego (w mowie i piśmie).
Doświadczenie zawodowe w rozwiązaniach opartych na poniższych technologiach (wymagana znajomość przynajmniej dwóch z nich):
 • Platforma kontenerową K8S 
 • Bazy danych Oracle 
 • Java/SOAP/REST 
 • Angular 
 • MongoDB 
 • Kafka 
 • Camunda 

Dodatkowymi atutami będą: 

 • Znajomość zagadnień biznesowych z dziedziny bankowości. 
 • Znajomość zagadnień architektury danych. 
 • Znajomość konstrukcji architektury systemowej i technicznej banków oraz innych instytucji finansowych. 
 • Certyfikaty z obszaru standardu TOGAF® 9.

Czego wymagamy?

Znajomości:
Języki:
 • Polski
 • Angielski

Jakie warunki i benefity otrzymasz?

 • 28000-30000 PLN miesięcznie (B2B)
 • B2B - Elastyczne godziny pracy (100%)
 • Praca zdalna: W całości

Gdzie będziesz pracował?

Zdalnie

Kim jesteśmy?

Upvanta specjalizuje się w rekrutacji IT dla największych banków w Polsce.