Controls Review Business Analyst

22000-30000 PLN miesięcznie (B2B)

HRO Digital

Czym będziesz się zajmować?

Obowiązki:
 • Wspiera strumieni prac Przeglądu Procesu w ramach nowego uruchamianego programu, 
 • Ścisła współprac z zespołami ds. zgodności w celu ustalenia bieżących standardów zgodności i przedstawiania propozycji w celu zapewnienia pełnej zgodności szablonów raportowania. 
 • Wykonywanie prac kontrolnych z następujących zakresów: kontrole uzgadniające, kontrole korygujące, kontrole w ramach przeglądu analitycznego, przeglądy wyższej kadry kierowniczej, obliczenia i zarządzanie,
 • Określanie standardów kontroli wymaganej dla procesu raportowania regulacyjnego specyficznego dla STDF,
 • Określanie luki/kompletność procesów kontrolnych w populacji testów warunków skrajnych dla każdego ćwiczenia, współpracując z analitykami procesów operacyjnych,
 • Współpraca z właścicielami raportów w Biznesie w celu udoskonalenia kontroli do wymaganego standardu i przedstawiania propozycji w celu zapewnienia pełnej zgodności szablonów raportowania,
 • Wykonywanie procesów kontroli dokumentów w odpowiednich systemach ewidencji,
 • Wspieranie kierownika projektu identyfikując luki w bieżących procesach i przedstawiając odpowiednie propozycje,
 • Ułatwianie rozmów z interesariuszami biznesowymi, zewnętrznymi dostawcami i usługodawcami,
 • Szkolenia dla nowych członków zespołu.

Kogo poszukujemy?

 • Silna kontrola skupiająca się na analizie biznesowej i dokumentacji oraz doświadczenie na podobnych stanowiskach (minimum 7 lat doświadczenia wcześniej),
 • Udokumentowany zapis dokumentowania i weryfikacji kontroli na poprzednim stanowisku,
 • Możliwość nawiązania kontaktu z nowymi interesariuszami, uzyskania niezbędnych informacji, prowadzenia dyskusji na temat procesu i zamykania/dokumentowania luk,
 • Dbałość o szczegóły i umiejętność samodzielnej pracy,
 • Możliwość wykazania się umiejętnością analizy biznesowej i procesów biznesowych,
 • Umiejętność dokumentowania i komunikowania koncepcji, przepływów i projektów w jasny i zwięzły sposób.
Dodatkowe atuty:
 • Praktyczna znajomość narzędzi kontrolnych,
 • Wcześniejsza praca przy projektach finansowych (jednak uwzględnimy kandydatów bez doświadczenia w branży finansowej, ale posiadających inne odpowiednie umiejętności),
 • Możliwość pracy z wymagającymi interesariuszami biznesowymi.

Czego wymagamy?

Znajomości:

Języki:

 • Polski

 • Angielski

Jakie warunki i benefity otrzymasz?

 • 22000-30000 PLN miesięcznie (B2B)
 • B2B - Elastyczne godziny pracy (100%)
 • Praca zdalna: Możliwa częściowo
 • Pakiet medyczny, Pakiet sportowy

Gdzie będziesz pracował?

Wadowicka 3A, Kraków lub hybrydowo

Kim jesteśmy?

Prowadzimy Systematyczne Badania Rynku, Co Pozwala Naszym Zespołom Digital Być O Krok Przed Konkurencją. Oferujemy między innymi usługi rekrutacyjne dla StartUpów, IT, usług wspólnych i branży finansowej. Łączymy najbardziej innowacyjne organizacje z najlepszymi ludźmi na rynku.